2013

1. Otpočeo trogodišnji projekat „Obrazovanje za pravično društvo“ uz podršku USAID-a i FoD BiH
2. Projekat u koordinaciji organizacija Kali Sara RIC, „Zajedno za inkluzivno i nediskriminatorno obrazovanje romske djece u Kantonu Sarajevo“
3. Unapređenje kapaciteta odgajatelja/ica i nastavnika/ca za relizaciju kvalitetnog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu u Kantonu Tuzla, uz podršku Save the Children
4. Koalicija za pravično obrazovanje – Regionalna konferencija
5. Okrugli sto o inkluzivnom obrazovanju: „Šta možemo naučiti od roditelja“, OSI
6. Otpočeo projekat „U riječima je moć“, OSI
7. Stvaranje profesionalnih zajednica za učenje korištenjem ISSA principa kvalitetne prakse, OSI
8. Obuka za nastavnike/ce iz osnovnih škola u Gradišci – RWCT

2012

1. Unapređenje kvaliteta obrazovanja budućih edukatora (visoko obrazovanje), Save the Children
2. Poticajno roditeljstvo – uključivanje roditelja u programe pripreme za škole, Save the Children
3. “Škole po mjeri djeteta“ – SPIS projekat UNICEF
4. Otpočeo projekat: Stvaranje profesionalnih zajednica za učenje korištenjem ISSA principa kvalitetne prakse
5. Koalicija za pravično obrazovanje – kampanja, uz podršku FOD BiH
6. Regionalna konferencija: “Promjena počinje u meni“ i kampanja Hoću-mogu-mijenjam
7. Koalicija NVO „Snažniji glas za djecu“
8. Unapređenje kapaciteta nastavnika za inkluzivno, kvalitetno i relevantno obrazovanje ATEPIE, COP Beograd – Izdavanje publikacije: Nastavnička profesija za 21. vijek

2011

1. Regionalna konferencija „Kompetentni nastavnici/ce 21. vijeka“
2. “Osiguranje pravičnog i kvalitetnog obrazovanja“ – dodiplomsko obrazovanje nastavnika i i rani razvoj, Save the Children
3. Kampanja : „Roditelji su prvi i najvažniji učitelji“, FOD BiH
4. Evaluacija projekta „Priprema za školu“
5. Koalicija NVO za pravično obrazovanje
6. Koalicija NVO „Snažniji glas za djecu“
7. Unapređenje kapaciteta zaposlenika Pedagoškog zavoda Tuzla

Za detaljnije informacije o projektima, pogledajte godišnje izvještaje

Godišnji izvještaj 2013
Godišnji izvještaj 2012
Godišnji izvještaj 2011